Nieuwbouw

Nieuwbouw

Wil jij een aandeel in de nieuwbouw?

Inmiddels kan het je bijna niet ontgaan zijn dat er hard gewerkt wordt aan de realisatie van onze eigen locatie. De ZSR Boreas gaat naar de binnenstad! Er is al een prachtige plek aan de Katerdijk, met een goede verbinding naar het Zwarte Water, maar ook naar het centrum van de stad. Binnen niet al te lange tijd hopen we daar te kunnen starten met de bouw van het drijvende botenhuis en de sociëteit. Nu is het moment gekomen dat er daadwerkelijk een (concept) huurovereenkomst met de gemeente ligt.

De huurovereenkomst is een grote stap in de goede richting. Maar voordat Boreas daadwerkelijk in de binnenstad ligt, moeten er nog flink wat stappen gezet worden. Eén ervan is op het gebied van financiën. Omdat Boreas niet zomaar over de middelen beschikt om het nieuwbouwproject uit eigen zak te betalen zijn er al gesprekken gaan met verschillende sponsoren en potentiële sponsoren. Daarnaast hopen we dat leden, oud-leden en betrokkenen iets willen bijdragen en daarom bieden we mogelijkheid om alvast een deel van het toekomstige gebouw te kopen, in de vorm van een aandeel. De prijs van een aandeel bedraagt €45,-. Voor dat bedrag krijg je een genummerd certificaat op naam en elk jaar is er een trekking waarbij een aantal aandelen worden  getrokken en waarvan de eigenaren het bedrag van aankoop terug zullen krijgen.
Kort geleden is er waarschijnlijk een brief bij je op de mat geploft over de uitgifte van deze aandelen. Wil jij je steentje bijdragen aan de nieuwbouw van Boreas of heb je deze brief met de bijgevoegde voorwaarden nog niet gehad of heb je er vragen over, dan kun je contact opnemen met Renske Meulstee via stichtingaerides@gmail.com.