Verenigingsbokaal

Verenigingsbokaal 2017

 

 

Tijden 2017

Winnaars ’17 Editie

Winnaar VB  Winnaar Originaliteitsprijs  Beste tijd Overall
Waltertje   Oikos Nomos  Waltertje

Wall of Fame

Jaar  Winnaar VB  Winnaar Originaliteitsprijs  
 2017 Waltertje  Oikos Nomos  
 2016 ZHTC  Oikos Nomos  
 2015 Absens Carens  Navigators Zwolle  
 2014 Gumbo Millennium  Gumbo Millennium  
 2013 Navigators Zwolle    
 2012 Navigators Zwolle    
 2011 Gumbo Millennium    
 2010 Gumbo Millennium    

Waarom meedoen:
Op de eerste plaats om de eer van je vereniging en dus de Verenigingsbokaal binnen te halen. Daarnaast om je contacten in het Zwolse verenigingsleven verder uit te breiden.
Doel van het evenement:
Het uitdragen van het verenigingsgevoel is belangrijk. Maar op deze dag gaat het vooral om versterking van onderlinge banden tussen de verschillende studentenverenigingen en de banden tussen externen en het Zwolse Verenigingsleven.

Wanneer en hoe:
– Elke vereniging vaardigt maximaal 2 ploegen af, wellicht is er een mogelijkheid tot meer ploegen per vereniging;
– Elke ploeg bestaat uit maximaal 6 studenten, waaronder 1 dame;
– Men roeit in een boot voor vier personen met stuur (stuur is iemand van Boreas);
– De coaches, faciliteiten en de boten worden door ZSR Boreas beschikbaar gesteld;
– De individuele roeiploegen spreken met hun coach trainingsmomenten af
– Elke ploeg moet minimaal twee keer en mag maximaal zes maal trainen.

Ploegpresentaties en borrel
De training van de ploegen begint op de dag na de verenigingsborrel. Dat is zo’n 4 weken voor de wedstrijddag. Op deze verenigingsborrel presenteren de ploegen zichzelf. Van welke vereniging zijn ze afkomstig en waarom denken ze de verenigingsbokaal te gaan winnen? Het winnen van de strijd begint natuurlijk al met het imponeren van de tegenstander. Tevens worden tijdens de verenigingsborrel de coaches toegewezen en de laatste wijzigingen aangebracht in het trainingsschema.

Benodigdheden:
– Een hoop supporters vanuit je vereniging om jouw ploeg mentale steun te geven;
– Vlaggen, toeters, spandoeken en verenigingskleding voor het uitdragen van het ultieme verenigingsgevoel.

Wil jij je inschrijven voor de VB? Mail dan de volgende informatie:

Voor welke vereniging je roeit en een overzicht van alle roeiers + hun e-mailadres + hun telefoonnummer zodat wij jullie kunnen bereiken voor de trainingen!

naar: Verenigingsbokaal@gmail.com

Wedstrijdreglement 13e Verenigingsbokaal der ZSR Boreas

Reglementen
1. De wedstrijd
1.1 De wedstrijden beginnen met een achtervolgingsrace (tijdrace) over een afstand van ongeveer 400m.
1.2 De tweede wedstrijd is een boord aan boord tijdrace met een staande start over ongeveer 200m.
1.3 De uitslagen van beide wedstrijden wordt samen genomen om te kijken naar de eindtijd.
De beste vier ploegen gaan door naar de Halve Finale.

2. Er wordt uitsluitend geroeid in mix ploegen. Derhalve dient in iedere deelnemende ploeg minimaal 1 roeier van het vrouwelijk geslacht te zijn. Indien dit niet het geval is volgt uitsluiting van verdere deelname.

3. Elke ploeg dient minimaal twee maal en maximaal zes maal getraind te hebben onder leiding van een door ZSR Boreas aangewezen coach. Wanneer niet aan deze voorwaarde voldaan volgt uitsluiting van de wedstrijd.

4. Leden van ZSR Boreas mogen deelnemen aan de Verenigingsbokaal, mits:
4.1. Deze leden lid zijn geworden in de Lente Introductie van dat zelfde jaar;
4.2. Deze leden een ploeg vormen, bestaande uit twee dames en twee heren;
4.3. Deze leden van de ploeg niet lid zijn geweest van een andere roeivereniging, voor zij lid werden van ZSR Boreas.
NB. Dit sluit voormalig, dan wel oud leden van ZSR Boreas automatisch uit.

5. Een deelnemer die in het verleden lid is geweest van een roeivereniging wordt uitgesloten van deelname.

6. Een deelnemer mag aan maximaal drie jaargangen van de Verenigingsbokaal deelnemen.

7. Op de Verenigingsbokaal wordt er geroeid in de boten beschikbaar gesteld door ZSR Boreas. Het materiaal wordt door ZSR Boreas in goede conditie aangeboden.7.1. Elke boot moet voorzien zijn van een witte boegbal op de punt, van 2cm doorsnede.
7.2. De hakken van de verschillende voetenboorden mogen niet meer dan 7cm omhoog kunnen komen.

8. ZSR Boreas levert voor de Verenigingsbokaal ervaren stuurlieden. Het is niet toegestaan om met stuurlieden welke niet van de ZSR Boreas afkomstig zijn het water op te gaan. Indien dit wel gebeurt zal de betreffende ploeg worden uitgesloten van verdere deelname; m.a.w. de ploeg zal gediskwalificeerd worden.

9. Alle ploegen dienen zich uiterlijk een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd gemeld te hebben bij de Roei Coördinator van de organiserende commissie, indien niet mogelijk dient dit tijdig bekent gemaakt te zijn bij zelfde coördinator, bij nalaten zal de commissie ter plaatse besluiten wat de gevolgen voor de ploeg zijn t.a.v. de wedstrijd.

10. Alle ploegen dienen zich uiterlijk 15 minuten voor de start van hun heat te melden bij de vlotcommissaris en gereed te zijn het water op te gaan.

11. Aanwijzingen van stuurlieden en wedstrijdleiding dienen strikt opgevolgd te worden.

12. Het is roeiers en stuurlieden niet toegestaan alcohol te nuttigen indien er nog gestuurd of geroeid moet worden. Indien deze regel niet wordt nageleefd zal er onherroepelijk diskwalificatie van de betreffende ploeg plaatsvinden en zal de stuur worden uitgesloten van anderen te starten heats.

13. Het op het water gaan dient in startvolgorde te gebeuren en op afroep en aanwijzingen van de vlotcommissaris.

14. De roeiers dienen tijdens de races te roeien in het officiële tenue van hun vereniging of een uniforme ploeg outfit.
Dispensatie voor afwijkende kleding kan worden aangevraagd bij de voorzitter van de Verenigingsbokaal commissie. Dit kan alleen als ongelijke kleding het gevolg is van deelname aan de originaliteitsprijs.

15. Oproeien voor de wedstrijd gebeurt altijd aan stuurboord wal. Inhalen is niet toegestaan.

16. Alle ploegen dienen 5 minuten voor het starttijdstip achter de startlijn te liggen. Men dient rekening te houden met een oproeitijd van 10 minuten.
Ploegen die te laat aan de start verschijnen krijgen een waarschuwing. Twee waarschuwingen betekent diskwalificatie.

17. Ploegen dienen zoveel mogelijk eigen wal te houden. Voor aanvang van de wedstrijd zal worden aangegeven waar men van start gaat (heat 1) of waar en aan welke zijde (stuurboord of bakboord) men start (heat 2).
Ploegen welke starten aan bakboordzijde (landzijde) dienen rekening te houden met oproeiende ploegen.

18. Heat 1. Er wordt gestart bij de ‘blaloweg brug’. Let op, men mag hier niet onderdoor roeien! De finish is bij de trap staalconstructie van het Boreas gebouw, tussen de twee meerpalen.

Heat 2. Er wordt gestart in de Schuttevaer haven, +- punt Hiawatha Actief. De finish is maar 200 meter verderop, zodra de boeg onder de fietsbrug door is (Hofvlietvilla ri Mediamarkt).

De trap staalconstructie is, vanaf het begin van de wedstrijd tot aan de finish van de laatste heat, alleen geopend voor de vlotcommissaris en de wedstrijdleiding. Toeschouwers en roeiers zijn hier niet toegestaan. Wel mogen toeschouwers op het dak aan waterzijde staan (in/ tot de omheining).
19. Startprocedure
19.1. Nadat alle ploegen hebben opgeroeid dient men te ronden en gereed te gaan liggen op de startlijn op de vooraf bekend gemaakte plek of wal (stuurboord of bakboord).
19.2. De ‘kamprechter’ op de kant zal aansluitend de heat ‘GEREED’ verklaren.
19.3. De starter roept de ploegen (één voor één) op (de wedstrijd is inmiddels gereed verklaart en de startprocedure zal niet meer onderbroken worden).
19.4. Na het uitspreken van ‘OPGELET’ klinkt er een geluidssignaal en mag er worden gestart.
19.5. Bij een valse start zal het geluidssignaal twee maal worden herhaald, de veroorzaakte ploeg zal hiervoor een waarschuwing krijgen.

20. Bij materiaalpech binnen 100meter na de start, wordt er opnieuw gestart na verhelpen van de materiaalpech. Materiaalpech dient te worden aangegeven middels hand opsteken van de stuur. Tevens dient men direct te laten lopen.

21. Een ploeg is gefinisht als de boegbal de finishlijn passeert. Dit wordt aangegeven door een geluidssignaal.

22. Na te zijn gefinisht dienen de ploegen te wachten op een teken van de vlotcommissaris/ verantwoordelijke om aan te gaan leggen.

23. Uitroeien is in de boot niet mogelijk. Uitroeien op de ergometer is toegestaan, mits deze niet zijn gereserveerd door anderen.

24. Protesten dienen bij het passeren van de finishlijn direct kenbaar te worden gemaakt middels hand opsteken van de stuur. Binnen 15 minuten na aanleggen dient het protest kenbaar te zijn gemaakt bij het hoofd van de wedstrijdleiding.

25. Indien bepalingen en aanwijzingen van de organisatie niet worden opgevolgd kan de wedstrijdleiding strafseconden toekennen of de betreffende ploeg(en) uitsluiten van verdere deelname.

26. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het hoofd van de wedstrijdleiding.

27. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade door bezoekers of deelnemers aan de wedstrijd aan lichaam of goederen voor, tijdens en na de wedstrijd.

This is a text block. Click the edit button to change this text.

Jaar  Winnaar VB  Winnaar Originaliteitsprijs  
 2016 ZHTC  Oikos Nomos  
 2015 Absens Carens  Navigators Zwolle  
 2014 Gumbo Millennium  Gumbo Millennium  
 2013 Navigators Zwolle    
 2012 Navigators Zwolle    
 2011 Gumbo Millennium    
 2010 Gumbo Millennium    
 2009 Gumbo Millennium    
 2008 Navigators Zwolle    
 2007 Gumbo Millennium    
 2006 Navigators Zwolle    
 2005 VU-Studiegroep