Contributie

Vastgesteld op de ALV d.d. 26-6-2023, geldend per 31-07-2023.

IT-Lidmaatschap Introductieperiode a 6 weken € 10,- eenmalig
Zomerroeien 2 maanden in de zomer € 34,35,- eenmalig
Competitieroeier jaarlidmaatschap € 22,35  per maand
Wedstrijdroeier* jaarlidmaatschap € 22,35 / € 28,05 per maand
Toerroeier jaarlidmaatschap € 11,45 per maand
Sociëteitslid jaarlidmaatschap € 7,45 per maand

 • € 10,- euro korting op de contributie bij ineens betalen van het volledige contributiebedrag
  bij Competitieroeier, Wedstrijdroeier, Toerroeier en Sociëteitslid bij begin verenigingsjaar.
  *Tijdens de intrainingsperiode (vanaf januari) betaalt een wedstrijdroeier een opslag a € 5,70
  euro per maand i.v.m. intensievere gebruikmaking van faciliteiten, coaching etc. (dus 22,35 +
  5,70 = 28,05 pm)
 • Contributie is inclusief Koffie en Thee onbeperkt buiten de tapavonden en evenementen om.
 • Het jaarlidmaatschap is jaarlijks opzegbaar tot 4 weken voor het nieuwe verenigingsjaar.
 • Een verenigingsjaar loopt van 01-08-20xx t/m 31-07-20xx

Andere bijkomende kosten gedurende het jaar
Start/inschrijfgelden
De inschrijfgelden per wedstrijd zullen per boot verdeeld worden over de roeiers.
Per wedstrijd variëren deze kosten.

Transportkosten / huur
Transportkosten worden verdeeld over het aantal roeiers waarvan de boten met betreffend
transport vervoerd zijn. Het kan zijn dat op de wedstrijd een boot van een bevriende vereniging huren goedkoper is dan onze
eigen boot vervoeren. In dat geval wordt er een boot gehuurd.

*Wedstrijdroeiers adviseren we om in de rustigere roeimaanden ook een deel van de start en
transportkosten (vooruit) te betalen zodat er een gelijkmatigere spreiding van kosten is.

Kleding
Kleding en roeioutfits worden vooraf betaald of betaald bij levering.
Betalen van de verenigingsdas kan middels incasso plaatsvinden.

Activiteiten zoals, Boreasmos etc.
Deze activiteiten worden kostendekkend doorbelast aan de deelnemers.