Leden van Verdienste

Een persoon die de vereniging of haar doelen belangrijke diensten heeft bewezen kan benoemd worden tot lid van verdienste. Wij waarderen en danken de inzet van deze personen in hoge mate.

Sinds 2009 is de heer Upmeyer benoemd tot een van de Leden van Verdienste bij ZSR Boreas. Upmeyer heeft zich hard gemaakt voor de oprichting van een studenten roeivereniging in Zwolle. Bij verschillende partijen in politiek Zwolle, is hij achter Boreas gaan staan, met een prachtig resultaat. In 2004 is ZSR Boreas opgericht. Upmeyer’s inzet, betrokkenheid en enthousiasme hebben Boreas gemaakt tot de vereniging die we nu zijn.
Naast het feit dat de heer Upmeyer verschillende besturen met raad en daad terzijde heeft gestaan, staat zijn kennis over en zijn passie voor het wedstrijdroeien, of in zijn termen raceroeien, buiten kijf. 

Jan Upmeyer

Stephan Nienhuis is in 2019 benoemd als Erelid op de ALV. Hij is benoemd als erelid voor zijn vele verdiensten die hij voor Boreas heeft gedaan. In zijn bestuursjaar was hij al zeer actief en daarna heeft hij zich hard gemaakt voor een eigen gebouw. Deze wens is daadwerkelijk gerealiseerd in 2016. Toen is het eigen gebouw met sociëteit aan de Katerdijk geopend. Tot op heden is hij nog actief in de RvC.

Stephan Nienhuis