Eisen om een verenigingsrecords op naam te zetten.

  • Een boot record dient op een wedstrijd gehaald te worden en minimaal 1 roeier te bevatten die namens boreas uitkomt. 
  • Ergometer records mogen op de vereniging zelf gevaren worden of op een wedstrijd namens Boreas.
  • Een record dient altijd neergezet te worden over een afstand van 2000 meter.*
  • Een record mag in de lichtgewicht categorie vallen indien er vooraf een weging heeft plaatsgevonden door de knrb, of de coach bevestigd dat de roeier op dat moment lichtgewicht is.
  • Het maximum gewicht voor lichtgewichten is gelijk aan dat van de knrb, dit omvat dus winter- en zomergewicht.
  • Een verenigingsrecord moet door de coach of roeier worden aangeleverd aan het bestuur en deze valideert het record.