BeugelBokaal

Beugel Bokaal

De Beugelbokaal
De Zwolse Studenten Roeivereniging Boreas heet u graag welkom bij de 16de editie van de Beugelbokaal! Een feestelijke samenkomst van sportieve aspiraties en vriendelijke competitie. Deze keer nodigen wij ook opleidingen, disputen of studentenhuizen uit om, onder de begeleiding van onze ervaren roeiers en coaches, de strijd met elkaar aan te gaan op het water.

Vorm een ploeg met je tofste collega’s of studiegenoten en stel jezelf op de proef met de ultieme teambuilding test. Een combinatie van mentale en fysieke kracht, discipline en doorzettingsvermogen. Wie van jullie mag zich aan het einde van de dag de koningen en koninginnen van het Zwartewater noemen?

Het doel van het evenement
Het evenement is een uitstekende mogelijkheid om de verschillende studentenverenigingen nader kennis met elkaar te laten maken. Het biedt bedrijven in Zwolle de kans om kennis te laten maken met de toekomst van de arbeidsmarkt en biedt studentenverenigingen de kans om het verenigingsgevoel te ervaren binnen studentenstad Zwolle.

Wanneer en waar?
Om de nieuwe variant van de Beugelbokaal te verwezenlijken zal hij twee dagen beslaan. Op vrijdag staat de dag in het teken van een open dag, en de zaterdag voor studenten en studentenverenigingen. Het weekend zal plaatsvinden op 3 en 4 juni 2022, locatie Z.S.R. Boreas te Katerdijk 7.

Hoe?

  • De ploegen bestaan uit vier personen, het dient een gemixte boot te zijn waarvan minimaal een vrouw en een man.
  • Boreas levert het materiaal, de coaches, stuurtjes en faciliteiten.
  • Trainingsmogelijkheden worden in samenspraak tussen de ploeg en Boreas ingepland

Elke ploeg dient minimaal twee keer in de boot gezeten te hebben voor de start van het ev

-Inschrijven-

Voor studenten en studentenverenigingen

€10,00 per roeiende deelnemer*

4 uur training, bestaande uit:

  • 1x 1,0 uur techniek training op een roeimachine onder begeleiding van een coach
  • 2x 1,5 uur race training in een boot op het water

Met deze inschrijving zal u toegang hebben om samen met uw ploeg deel te nemen aan de race tijdens het evenement op 4 juni, 2022. U heeft aan het einde tevens toegang tot de Beugelbokaal afterparty waarbij het eerste drankje is inbegrepen.

Inschrijven
Gezien de capaciteit van de vereniging zijn er slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar. Schrijf u daarom snel in door een email te sturen naar: [email protected]

Voor uw inschrijving en eventuele loting hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • De naam van het bedrijf of de organisatie waarmee u wil deelnemen
  • Uw motivatie voor deelname aan de Beugelbokaal
  • De vier voor- en achternamen van de ploegleden
  • Gegevens van een contactpersoon voor verder overleg/planning

Let op*
Om met een ploeg te starten heeft u een groep van 4 mensen nodig

Elke ploeg dient minimaal twee keer in de boot gezeten te hebben voor de start van het evenement.

vrijdag opendag

Vrijdag open dag!

Voor iedereen: jong, oud, student, werkende, gepensioneerd, echt iedereen is welkom

€5,00 per roeiende deelnemer

Vrijdag houden we een open dag voor echt iedereen. Neem je ouders vrienden en huisgenoten mee op de open dag op Boreas. We willen als studenten vereniging meer naar buiten treden  en daarbij de buurt uitnodigen voor een leuke middag om met je buren te praten en kennis te maken met Boreas onder genot van een lekker drankje en broodje hamburger. 

Wedstrijdregelement

-Regelement-

Wedstrijdreglement Beugelbokaal der Z.S.R. Boreas

Reglementen

1. De wedstrijd
1.1 De wedstrijden beginnen met een achtervolgingsrace (tijdrace) over een afstand van ongeveer 400m.
1.2 De tweede wedstrijd is een boord aan boord tijdrace met een staande start over ongeveer 200m.
1.3 De uitslagen van beide wedstrijden wordt samen genomen om te kijken naar de eindtijd.
De beste vier ploegen gaan door naar de Halve Finale.

2. Er wordt uitsluitend geroeid in mix ploegen. Derhalve dient in iedere deelnemende ploeg minimaal 1 roeier van het vrouwelijk geslacht te zijn. Indien dit niet het geval is volgt uitsluiting van verdere deelname.

3. Elke ploeg dient minimaal twee maal en maximaal zes maal getraind te hebben onder leiding van een door ZSR Boreas aangewezen coach. Wanneer niet aan deze voorwaarde voldaan volgt uitsluiting van de wedstrijd.

4. Leden van ZSR Boreas mogen deelnemen aan de Beugel Bokaal, mits:
4.1. Deze leden lid zijn geworden in de Lente Introductie van dat zelfde jaar;
4.2. Deze leden een ploeg vormen, bestaande uit twee dames en twee heren;
4.3. Deze leden van de ploeg niet lid zijn geweest van een andere roeivereniging, voor zij lid werden van ZSR Boreas.
NB. Dit sluit voormalig, dan wel oud leden van ZSR Boreas automatisch uit.

5. Een deelnemer die in het verleden lid is geweest van een roeivereniging wordt uitgesloten van deelname.

6. Een deelnemer mag aan maximaal drie jaargangen van de Beugel Bokaal deelnemen.

7. Op de Beugel Bokaal wordt er geroeid in de boten beschikbaar gesteld door ZSR Boreas. Het materiaal wordt door ZSR Boreas in goede conditie aangeboden.7.1. Elke boot moet voorzien zijn van een witte boegbal op de punt, van 2cm doorsnede.
7.2. De hakken van de verschillende voetenboorden mogen niet meer dan 7cm omhoog kunnen komen.

8. ZSR Boreas levert voor de Beugel Bokaal ervaren stuurlieden. Het is niet toegestaan om met stuurlieden welke niet van de ZSR Boreas afkomstig zijn het water op te gaan. Indien dit wel gebeurt zal de betreffende ploeg worden uitgesloten van verdere deelname; m.a.w. de ploeg zal gediskwalificeerd worden.

 

Voor de wedstrijd

9. Alle ploegen dienen zich uiterlijk een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd gemeld te hebben bij de Roei Coördinator van de organiserende commissie, indien niet mogelijk dient dit tijdig bekent gemaakt te zijn bij zelfde coördinator, bij nalaten zal de commissie ter plaatse besluiten wat de gevolgen voor de ploeg zijn t.a.v. de wedstrijd.

10. Alle ploegen dienen zich uiterlijk 15 minuten voor de start van hun heat te melden bij de vlotcommissaris en gereed te zijn het water op te gaan.

11. Aanwijzingen van stuurlieden en wedstrijdleiding dienen strikt opgevolgd te worden.

12. Het is roeiers en stuurlieden niet toegestaan alcohol te nuttigen indien er nog gestuurd of geroeid moet worden. Indien deze regel niet wordt nageleefd zal er onherroepelijk diskwalificatie van de betreffende ploeg plaatsvinden en zal de stuur worden uitgesloten van anderen te starten heats.

13. Het op het water gaan dient in startvolgorde te gebeuren en op afroep en aanwijzingen van de vlotcommissaris.

14. De roeiers dienen tijdens de races te roeien in het officiële tenue van hun vereniging of een uniforme ploeg outfit.
Dispensatie voor afwijkende kleding kan worden aangevraagd bij de voorzitter van de Beugel Bokaal commissie. Dit kan alleen als ongelijke kleding het gevolg is van deelname aan de originaliteitsprijs.

15. Oproeien voor de wedstrijd gebeurt altijd aan stuurboord wal. Inhalen is niet toegestaan.

16. Alle ploegen dienen 5 minuten voor het starttijdstip achter de startlijn te liggen. Men dient rekening te houden met een oproeitijd van 10 minuten.
Ploegen die te laat aan de start verschijnen krijgen een waarschuwing. Twee waarschuwingen betekent diskwalificatie.

17. Ploegen dienen zoveel mogelijk eigen wal te houden. Voor aanvang van de wedstrijd zal worden aangegeven waar men van start gaat (heat 1) of waar en aan welke zijde (stuurboord of bakboord) men start (heat 2).
Ploegen welke starten aan bakboordzijde (landzijde) dienen rekening te houden met oproeiende ploegen.

 

Tijdens de wedstrijd

18. Heat 1. Er wordt gestart bij de ‘blaloweg brug’. Let op, men mag hier niet onderdoor roeien! De finish is bij de trap staalconstructie van het Boreas gebouw, tussen de twee meerpalen.

De trap staalconstructie is, vanaf het begin van de wedstrijd tot aan de finish van de laatste heat, alleen geopend voor de vlotcommissaris en de wedstrijdleiding. Toeschouwers en roeiers zijn hier niet toegestaan. Wel mogen toeschouwers op het dak aan waterzijde staan (in/ tot de omheining).
19. Startprocedure
19.1. Nadat alle ploegen hebben opgeroeid dient men te ronden en gereed te gaan liggen op de startlijn op de vooraf bekend gemaakte plek of wal (stuurboord of bakboord).
19.2. De ‘kamprechter’ op de kant zal aansluitend de heat ‘GEREED’ verklaren.
19.3. De starter roept de ploegen (één voor één) op (de wedstrijd is inmiddels gereed verklaart en de startprocedure zal niet meer onderbroken worden).
19.4. Na het uitspreken van ‘OPGELET’ klinkt er een geluidssignaal en mag er worden gestart.
19.5. Bij een valse start zal het geluidssignaal twee maal worden herhaald, de veroorzaakte ploeg zal hiervoor een waarschuwing krijgen.

20. Bij materiaalpech binnen 100meter na de start, wordt er opnieuw gestart na verhelpen van de materiaalpech. Materiaalpech dient te worden aangegeven middels hand opsteken van de stuur. Tevens dient men direct te laten lopen.

 

Finish

21. Een ploeg is gefinisht als de boegbal de finishlijn passeert. Dit wordt aangegeven door een geluidssignaal.

22. Na te zijn gefinisht dienen de ploegen te wachten op een teken van de vlotcommissaris/ verantwoordelijke om aan te gaan leggen.

23. Uitroeien is in de boot niet mogelijk. Uitroeien op de ergometer is toegestaan, mits deze niet zijn gereserveerd door anderen.

24. Protesten dienen bij het passeren van de finishlijn direct kenbaar te worden gemaakt middels hand opsteken van de stuur. Binnen 15 minuten na aanleggen dient het protest kenbaar te zijn gemaakt bij het hoofd van de wedstrijdleiding.

25. Indien bepalingen en aanwijzingen van de organisatie niet worden opgevolgd kan de wedstrijdleiding strafseconden toekennen of de betreffende ploeg(en) uitsluiten van verdere deelname.

26. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het hoofd van de wedstrijdleiding.

27. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade door bezoekers of deelnemers aan de wedstrijd aan lichaam of goederen voor, tijdens en na de wedstrijd.

Winnaars der Beugelbokaal

Alle winnaars

JaarWinnaar Beugel BokaalWinnaar Originaliteitsprijs
 2017Waltertje Oikos Nomos
 2016ZHTC Oikos Nomos
 2015Absens Carens Navigators Zwolle
 2014Gumbo Millennium Gumbo Millennium
 2013Navigators Zwolle 
 2012Navigators Zwolle 
 2011Gumbo Millennium 
 2010Gumbo Millennium 
 2009Gumbo Millennium 
 2008Navigators Zwolle 
 2007Gumbo Millennium 
 2006Navigators Zwolle 
 2005VU-Studiegroep