BeugelBokaal

Beugel Bokaal

De Beugelbokaal
De Zwolse Studenten Roeivereniging Boreas heet u graag welkom bij de 16de editie van de Beugelbokaal! Een feestelijke samenkomst van sportieve aspiraties en vriendelijke competitie. Deze keer nodigen wij ook opleidingen, disputen of studentenhuizen uit om, onder de begeleiding van onze ervaren roeiers en coaches, de strijd met elkaar aan te gaan op het water.

Vorm een ploeg met je tofste collega’s of studiegenoten en stel jezelf op de proef met de ultieme teambuilding test. Een combinatie van mentale en fysieke kracht, discipline en doorzettingsvermogen. Wie van jullie mag zich aan het einde van de dag de koningen en koninginnen van het Zwartewater noemen?

Het doel van het evenement
Het evenement is een uitstekende mogelijkheid om de verschillende studentenverenigingen nader kennis met elkaar te laten maken. Het biedt bedrijven in Zwolle de kans om kennis te laten maken met de toekomst van de arbeidsmarkt en biedt studentenverenigingen de kans om het verenigingsgevoel te ervaren binnen studentenstad Zwolle.

Wanneer en waar?
Om de nieuwe variant van de Beugelbokaal te verwezenlijken zal hij twee dagen beslaan. Op vrijdag staat de dag in het teken van een open dag, en de zaterdag voor studenten en studentenverenigingen. Het weekend zal plaatsvinden op 3 en 4 juni 2022, locatie Z.S.R. Boreas te Katerdijk 7.

Hoe?

  • De ploegen bestaan uit vier personen, het dient een gemixte boot te zijn waarvan minimaal een vrouw en een man.
  • Boreas levert het materiaal, de coaches, stuurtjes en faciliteiten.
  • Trainingsmogelijkheden worden in samenspraak tussen de ploeg en Boreas ingepland

Elke ploeg dient minimaal twee keer in de boot gezeten te hebben voor de start van het ev

Beugelbokaal

-Inschrijven-

Voor studenten en studentenverenigingen

€10,00 per roeiende deelnemer*

4 uur training, bestaande uit:

  • 1x 1,0 uur techniek training op een roeimachine onder begeleiding van een coach
  • 2x 1,5 uur race training in een boot op het water

Met deze inschrijving zal u toegang hebben om samen met uw ploeg deel te nemen aan de race tijdens het evenement op 4 juni, 2022. U heeft aan het einde tevens toegang tot de Beugelbokaal afterparty waarbij het eerste drankje is inbegrepen.

Inschrijven
Gezien de capaciteit van de vereniging zijn er slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar. Schrijf u daarom snel in door een email te sturen naar: [email protected]

Voor uw inschrijving en eventuele loting hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • De naam van het bedrijf of de organisatie waarmee u wil deelnemen
  • Uw motivatie voor deelname aan de Beugelbokaal
  • De vier voor- en achternamen van de ploegleden
  • Gegevens van een contactpersoon voor verder overleg/planning

Let op*
Om met een ploeg te starten heeft u een groep van 4 mensen nodig

Elke ploeg dient minimaal twee keer in de boot gezeten te hebben voor de start van het evenement.

vrijdag opendag

Vrijdag open dag!

Voor iedereen: jong, oud, student, werkende, gepensioneerd, echt iedereen is welkom

€5,00 per roeiende deelnemer

Vrijdag houden we een open dag voor echt iedereen. Neem je ouders vrienden en huisgenoten mee op de open dag op Boreas. We willen als studenten vereniging meer naar buiten treden  en daarbij de buurt uitnodigen voor een leuke middag om met je buren te praten en kennis te maken met Boreas onder genot van een lekker drankje en broodje hamburger. 

Wedstrijdregelement

Wedstrijdbepalingen 16de Beugel Bokaal der Z.S.R. Boreas

Hoofdstuk 1 Algemeen
Artikel 1. Wedstrijddag
1. De Beugelbokaal wordt gehouden op zaterdag 4 juni 2022.
2. De wedstrijd zal gehouden worden op het Zwarte Water.

Artikel 2. Alcohol
1. Het is ten strengste verboden om alcohol of andere verdovende middelen te gebruiken, wanneer een roeier, dan wel stuur, moet deelnemen aan de wedstrijd.
2a. Bij overtreding wordt de roeier, dan wel stuur, uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijd.
2b. Deze roeiers, dan wel stuur, mag vervangen worden door iemand van dezelfde vereniging. De ploeg moet wel voldoen aan Hoofdstuk 2: Deelname.
3. Als er geconstateerd wordt dat een roeier, dan wel stuur, onder invloed heeft deelgenomen aan een wedstrijd, dan zal de gehele ploeg worden uitgesloten van verdere deelname. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding.

Artikel 3.
1. In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorziet beslist het hoofd van de wedstrijdleiding.

Artikel 4. Inschrijfgelden
1. De inschrijfkosten per ploeg bedragen 40 euro.
2. Inschrijfgelden dienen voor 02-06-2022 overgemaakt te worden naar NL28RABO0397371691 t.n.v. Z.S.R. Boreas o.v.v. Beugelbokaal + verenigingsnaam.
3. Als er niet of tijdig betaald wordt, dan zal de ploeg uitgesloten worden van de wedstrijd.

Hoofdstuk 2 Deelname
Artikel 5. Deelname
1. Aan de Beugelbokaal mogen alleen studenten, leden van studenten- en studieverenigingen, gevestigd in Zwolle, deelnemen.
2a. Overkoepelende organen en betrokken partijen mogen óók deelnemen.
2b. Betrokken partijen krijgen van het bestuur der Z.S.R. Boreas toestemming om mee te doen.

Artikel 6. Deelname leden Z.S.R. Boreas
1. Leden van Z.S.R. Boreas mogen deelnemen aan de Beugelbokaal, mits:
1a. Deze leden lid zijn geworden in de Lente Introductie van dat zelfde jaar;
1b. Deze leden een ploeg vormen, bestaande uit minstens één dame en één heer;
1c. Deze leden van de ploeg niet lid zijn geweest van een andere roeivereniging, voor zij lid werden van ZSR Boreas.
NB. Dit sluit voormalig, dan wel oud leden van ZSR Boreas automatisch uit.

Artikel 7. Tenue
1. Elke ploeg mag zelf beslissen wat het roeitenue gaat zijn.
2. Het tenue dient aan de volgende eisen te voldoen;
2a. Het tenue is uniform;
2b. Het tenue bevat geen losse onderdelen of te wijde kleding, die vast kunnen komen te zitten in de boot tijdens de wedstrijd.
3. De stuur dient verenigingskleding vanuit Z.S.R. Boreas te dragen.

Artikel 8. Ploeg
1. Elke ploeg bestaat uit minstens één man en één vrouw.
2. Een deelnemer mag niet eerder lid zijn geweest van een roeivereniging.
3. Een deelnemer mag maximaal drie jaargangen deelnemen aan de Beugelbokaal.

Hoofdstuk 3 Trainingen
Artikel 9. Trainingen
1. Een ploeg dient minimaal twee keer getraind hebben. Eén keer op de ergometer en één keer in de boot.
2. Een ploeg mag daarnaast nog maximaal één boottraining plannen.
3. Alle trainingen dienen onder leiding van een, door Z.S.R. Boreas aangewezen, coach te zijn.

Hoofdstuk 4 De wedstrijd
Artikel 10. De wedstrijd
1. De wedstrijd wordt gevaren in een zogenoemde “boord aan boord race”.
2. De wedstrijd zal over ongeveer 400 meter verroeid worden.
3. Het wedstrijdschema is leidend voor het aantal heats en finales.

Artikel 11. Bootgebruik
1. De wedstrijd wordt verroeid in boten die beschikbaar zijn gesteld door Z.S.R. Boreas.
2. Elke boot moet aan de veiligheidseisen voldoen, die opgesteld zijn door de KNRB.
2a. Elke boot moet voorzien zijn van een witte boegbal op de punt van de boot. Deze moet een minimale doorsnede van 2cm hebben.
2b. De hakken van het voetenbord moeten vastzitten en mogen niet meer dan 7cm omhoog komen.

Artikel 12. Stuurlieden
1. Stuurlieden worden aangeleverd door Z.S.R. Boreas.
2. Stuurlieden hebben hun St1. Als zij deze nog niet hebben, dan zullen zij begeleid worden.
3. Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van het bestuur der Z.S.R. Boreas, met een niet van Z.S.R. Boreas afkomstige stuur te varen.

Artikel 13. Aanmeldprocedure
1. Alle ploegen dienen zich uiterlijk een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd gemeld te hebben bij de wedstrijdleiding.

Artikel 14. Vlotprocedure
1. Ploegen dienen uiterlijk 15 minuten voor de start van hun wedstrijd zich te melden op het vlot.
2. Het ter water gaan dient in de startvolgorde te gebeuren.
3. Aanwijzingen van stuurlieden en wedstrijdleiding dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.
4. Roeiers dienen ten alle tijden mee te werken aan een vlotte vlot wissel.

Artikel 15. Oproeien
1. Oproeien voor de wedstrijd gaat altijd aan stuurboord wal
2. Inhalen is niet toegestaan, tenzij dit aangegeven wordt door de wedstrijdleiding.

Artikel 16. Wedstrijd
1. Ploegen dienen 5 minuten voor de start achter de startlijn te liggen.
2. Ploegen dienen er rekening mee te houden dat oproeien 10 minuten kost.
3. Wanneer een ploeg te laat aan de start verschijnt krijgen zij een eenmalige waarschuwing. Bij de tweede waarschuwing is het diskwalificatie.
4. Ploegen dienen tijdens de wedstrijd zoveel mogelijk hun eigen wal aan te houden.
5. Ploegen aan bakboordzijde dienen rekening te houden met oproeiende ploegen.
Artikel 17. Startprocedure
1. De ploegen worden opgelijnd door de wedstrijdleiding.
2. De starter op de kant zal aansluitend de heat ‘GEREED’ verklaren.
3. De starter roept de ploegen (één voor één) op (de wedstrijd is inmiddels gereed verklaart en de startprocedure zal niet meer onderbroken worden).
4. Na het uitspreken van ‘OPGELET’ klinkt er een geluidssignaal en wordt er gestart.
5. Bij een valse start zal het geluidssignaal twee maal worden herhaald, de veroorzaakte ploeg zal hiervoor een waarschuwing krijgen.

Artikel 18. Finish
1. Een ploeg is gefinisht als de boegbal de finishlijn passeert. Dit wordt aangegeven door een geluidssignaal.
2. Na de finish dienen de ploegen te wachten op het teken van de wedstrijdleiding om aan te gaan leggen.

Artikel 19. Uitroeien
1. Uitroeien in de boot is niet toegestaan. Uitroeien op de ergometer is toegestaan, mits deze vrij zijn.

Artikel 20. Protest
1. Een protest dient bij het passeren van de finishlijn direct kenbaar te worden gemaakt middels hand opsteken van de stuur.
2. Binnen 15 minuten na aanleggen dient het protest kenbaar te zijn gemaakt bij het hoofd van de wedstrijdleiding.

Hoofdstuk 5 Straffen en aansprakelijkheid
Artikel 21. Uitsluiting
1. Indien bepalingen en aanwijzingen van de organisatie niet worden opgevolgd kan de wedstrijdleiding strafseconden toekennen, een waarschuwing geven of de betreffende ploeg(en) uitsluiten van verdere deelname.
2. Als er tijdens de wedstrijddag één en dezelfde ploeg twee waarschuwingen heeft ontvangen, wordt de gehele ploeg uitgesloten.
3. Een tijdstraf is altijd 2 seconden.

 

Artikel 22. Aansprakelijk
1. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade door bezoekers of deelnemers aan de wedstrijd aan lichaam of goederen voor, tijdens en na de wedstrijd.

JaarWinnaar Beugel BokaalWinnaar Originaliteitsprijs
 2022ZHTC Oikos Nomos
 2017Waltertje Oikos Nomos
 2016ZHTC Oikos Nomos
 2015Absens Carens Navigators Zwolle
 2014Gumbo Millennium Gumbo Millennium
 2013Navigators Zwolle 
 2012Navigators Zwolle 
 2011Gumbo Millennium 
 2010Gumbo Millennium 
 2009Gumbo Millennium 
 2008Navigators Zwolle 
 2007Gumbo Millennium 
 2006Navigators Zwolle 
 2005VU-Studiegroep